North America: Borehole Data and Climate Reconstruction
BoreholeLongitudeLatitudeDataReconstructionData Contact
CA-0001 -93.94 51.13 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0002 -93.86 51.18 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0003 -93.17 50.96 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0004 -93.14 50.99 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0005 -92.89 51.12 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0006 -91.11 49.97 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0007 -91.12 49.99 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0008 -89.65 49.21 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0009 -89.65 49.22 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-001-0 -75.72 45.40 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-0010 -89.49 48.29 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0011 -89.63 48.31 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0012 -85.90 49.17 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0013 -85.90 49.23 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0015 -98.26 55.53 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0016 -97.64 56.01 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0017 -97.95 55.71 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0018 -101.11 56.94 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0019 -101.22 56.96 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-002-0 -63.59 44.64 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-0020 -98.16 55.51 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0021 -98.27 55.51 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0022 -98.26 55.57 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-005-0 -74.02 45.82 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-005-1 -74.01 45.82 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-006-0 -72.25 48.53 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-008-0 -130.01 58.65 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-010-0 -130.85 57.89 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-0101 -94.07 48.85 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0102 -94.13 48.97 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0103 -93.80 49.37 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0104 -93.75 49.38 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0106 -94.15 48.94 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0107 -92.75 49.82 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0108 -92.70 49.83 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-011-0 -80.94 49.10 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-0110 -94.70 50.38 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0111 -94.71 50.39 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0112 -89.03 49.12 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0114 -98.23 55.51 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0115 -98.27 55.54 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-012-0 -82.38 49.42 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-013-0 -83.53 49.69 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-013-1 -83.54 49.69 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-014-0 -86.98 48.86 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-015-0 -89.60 51.83 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-015-1 -89.60 51.83 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-016-0 -90.48 50.71 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-016-1 -90.48 50.71 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-017-0 -91.37 49.77 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-018-0 -66.00 43.76 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-018-1 -66.00 43.76 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-0201 -89.14 50.18 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0203 -93.85 51.14 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0204 -92.08 49.48 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0209 -92.20 48.66 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0301 -91.37 49.06 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0302 -91.36 49.14 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0303 -90.79 48.60 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0304 -90.78 48.63 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0306 -88.09 50.52 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0307 -88.10 50.51 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0308 -87.97 50.52 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0309 -89.23 49.77 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0310 -89.14 50.18 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0311 -88.93 49.20 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0312 -87.95 48.95 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0314 -81.44 48.74 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0315 -81.44 48.74 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-0316 -80.87 46.66 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-051-0 -76.06 45.01 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-054-0 -63.48 44.92 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-056-0 -63.45 46.27 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-057-0 -77.24 43.86 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-065-0 -63.45 45.78 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-066-0 -114.42 62.51 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-067-1 -81.30 46.65 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-067-2 -81.39 46.63 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-067-3 -81.43 46.61 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-067-4 -81.44 46.38 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-067-5 -81.39 46.41 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-067-6 -81.08 46.52 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-067-7 -81.32 46.43 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-067-8 -81.16 46.55 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-067-9 -81.34 46.65 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-069-0 -74.35 49.88 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-072-2 -117.19 49.15 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-074-0 -116.86 49.76 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-081-1 -121.56 52.63 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-081-2 -121.56 52.63 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-083-0 -94.20 51.00 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-084-1 -85.85 49.18 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-084-2 -85.81 49.19 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-084-3 -85.85 49.19 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-084-4 -85.81 49.18 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-084-6 -85.85 49.18 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-084-7 -85.85 49.18 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-096-0 -64.68 48.86 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-103-3 -65.53 48.95 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-103-5 -65.53 48.95 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-103-6 -65.53 48.95 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-104-2 -115.89 49.69 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-104-3 -115.94 49.68 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-104-9 -116.00 49.72 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-113-2 -56.00 48.00 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-115-3 -126.69 56.60 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-115-8 -126.69 56.60 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-117-1 -91.00 49.88 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-117-2 -90.88 49.88 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-118-0 -120.47 50.65 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-126-0 -85.90 50.10 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-127-1 -77.43 46.05 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-127-6 -77.43 46.05 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-136-1 -102.04 54.64 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-136-2 -101.88 54.78 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-137-1 -99.97 54.89 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-138-0 -97.77 55.73 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-143-1 -66.67 46.93 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-144-0 -66.68 45.68 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-145-15 -95.85 50.25 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-149-1 -101.10 56.80 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-149-2 -100.95 56.90 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-150-1 -101.65 56.63 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-152-1 -56.05 49.91 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-152-2 -56.05 49.91 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-152-3 -56.08 49.90 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-156-0 -78.44 48.65 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-162-1 -119.81 51.52 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-162-2 -119.81 51.52 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-163-1 -125.61 49.58 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-164-0 -69.46 47.61 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-182-0 -120.51 50.66 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-187-1 -124.43 54.63 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-187-2 -124.43 54.63 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-289-1 -133.75 60.99 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-289-2 -133.75 60.99 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-289-4 -133.75 60.99 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-290-1 -129.22 62.47 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-297-3 -127.33 60.35 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-298-1 -95.44 50.43 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-298-2 -95.42 50.42 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-298-3 -95.41 50.42 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-298-4 -95.45 50.42 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-402-1 -62.60 45.54 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-402-5 -62.63 45.63 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-403-0 -65.25 45.73 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-405-0 -66.30 47.56 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-407-1 -57.38 49.29 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-415-0 -65.88 47.72 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-436-1 -82.43 48.30 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-436-3 -82.43 48.30 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-436-4 -82.43 48.30 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-437-3 -82.41 47.94 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-437-4 -82.41 47.94 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-438-1 -77.74 49.71 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-438-2 -77.64 49.78 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-442-18 -106.96 50.92 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-442-22 -107.00 50.95 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-442-3 -106.86 50.88 Data Reconstruction A.M. Jessop (CA)
CA-442-6 -106.90 50.90 Data Reconstruction K. Wang (CA)
CA-655-0 -100.55 49.03 Data Reconstruction J. Majorowicz (CA)
CA-8705 -72.95 46.49 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-8706 -79.10 48.28 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-8707 -79.09 48.28 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-8708 -77.56 48.10 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-8709 -77.56 48.10 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-8720 -65.96 48.83 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-8721 -66.02 48.82 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-8723 -66.13 48.80 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-8725 -66.15 48.79 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-8736 -75.85 49.60 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-8740 -75.87 49.62 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-8742 -74.81 49.79 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-8743 -74.81 49.80 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-8744 -77.73 49.72 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-8745 -77.73 49.71 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-8746 -77.74 49.72 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-8810 -78.71 47.40 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-8811 -78.71 47.40 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-8812 -78.71 47.40 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-8813 -78.71 47.40 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-8814 -77.45 44.50 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-8820 -77.79 44.53 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-8901 -78.72 43.87 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-8907 -78.50 44.86 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-8910 -77.72 44.87 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-8911 -77.72 44.87 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-8917 -77.18 44.72 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-8920 -77.18 44.72 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-8925 -81.07 46.44 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-8926 -81.05 46.43 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-8927 -81.05 46.43 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-8928 -72.77 49.47 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9001 -77.53 48.06 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9008 -74.17 49.89 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9009 -74.17 49.90 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9010 -74.33 49.88 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9012 -74.33 49.88 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9013 -70.09 47.70 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9101 -77.58 48.13 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9103 -77.60 48.14 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9105 -78.44 48.25 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9111 -80.28 48.51 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9114 -79.72 48.52 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9115 -79.72 48.52 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9116 -79.72 48.52 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9202 -76.65 49.24 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9203 -76.65 49.24 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9204 -75.98 49.60 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9206 -76.17 49.49 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9207 -76.17 49.49 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9209 -74.61 49.48 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9211 -74.62 45.48 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9212 -77.69 48.53 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9213 -77.69 48.53 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9214 -77.69 48.53 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9301 -98.64 54.88 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9302 -98.64 54.88 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9305 -101.83 54.72 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9306 -100.38 54.57 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9307 -101.89 54.79 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9308 -99.98 54.87 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9309 -99.95 54.85 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9400 -66.64 50.21 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9402 -66.43 50.30 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9405 -97.90 55.70 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9407 -97.82 55.74 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9408 -97.67 55.91 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9409 -97.68 55.90 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9410 -98.13 55.49 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9411 -98.13 55.49 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9413 -97.81 55.75 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9501 -101.85 54.64 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9502 -100.23 54.21 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9504 -103.20 54.58 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9505 -101.74 54.86 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9506 -103.20 54.58 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9510 -74.03 49.79 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9511 -74.47 51.01 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9512 -74.47 51.01 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9513 -99.61 56.48 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9514 -100.95 56.73 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9516 -100.44 56.91 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9517 -100.44 56.91 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9519 -101.63 56.63 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9520 -100.44 56.91 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9601 -105.02 55.29 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9603 -103.71 56.13 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9604 -103.70 56.13 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9605 -103.70 56.13 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9608 -102.83 54.64 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9609 -102.06 54.66 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9610 -102.06 54.66 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9614 -101.10 56.83 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9618 -104.56 55.75 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9619 -104.56 55.75 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9620 -104.56 55.75 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9622 -104.55 55.75 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9702 -97.46 55.17 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9801 -100.11 54.85 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9803 -101.97 54.62 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9804 -100.76 55.16 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9806 -101.57 54.79 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9807 -101.57 54.79 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9808 -102.74 55.87 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9809 -102.74 55.87 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9812 -97.76 55.83 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9813 -97.78 55.83 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9814 -98.13 55.49 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9815 -98.13 55.49 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9816 -98.13 55.49 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9817 -98.13 55.49 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9818 -100.21 54.76 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9819 -100.22 54.76 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9820 -66.64 50.21 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9821 -62.11 56.33 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9822 -62.11 56.33 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9823 -62.05 56.32 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9824 -62.05 56.32 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9901 -101.50 54.72 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9904 -101.36 55.20 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9905 -101.36 55.20 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9906 -101.84 54.77 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9907 -100.56 54.93 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9912 -104.55 55.75 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9913 -104.58 55.75 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9915 -104.56 55.76 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9916 -104.56 55.75 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9917 -103.14 56.15 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9918 -103.12 56.16 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9919 -103.14 56.15 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9920 -109.54 58.38 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9921 -109.52 58.23 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9922 -109.52 58.23 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-9923 -109.52 58.23 Data Reconstruction J-C Mareschal (CA)
CA-JM-a -107.12 52.02 Data Reconstruction J. Majorowicz (CA)
CA-JM-b -106.96 50.92 Data Reconstruction J. Majorowicz (CA)
CA-Turtle -100.50 49.20 Data Reconstruction W.D. Gosnold (US)
CA-WOOD -106.40 49.40 Data Reconstruction W.D. Gosnold (US)
US-AL7-6 -86.02 33.27 Data Reconstruction R.F. Roy (US)
US-ALclay4 -86.80 33.50 Data Reconstruction S.R. Durrans (AL)
US-ALclay6 -86.80 33.50 Data Reconstruction S.R. Durrans (AL)
US-AZ3-6 -110.60 33.03 Data Reconstruction J.H. Sass (US)
US-AZ3-8 -111.00 31.97 Data Reconstruction J.H. Sass (US)
US-AZ7-12 -110.80 31.87 Data Reconstruction R.F. Roy (US)
US-AZ7-13 -113.10 35.13 Data Reconstruction R.F. Roy (US)
US-AZ7-16 -114.30 33.63 Data Reconstruction R.F. Roy (US)
US-AZ7-17 -114.30 33.63 Data Reconstruction R.F. Roy (US)
US-AZ7-18 -114.30 33.63 Data Reconstruction R.F. Roy (US)
US-AZ7-20 -110.70 31.83 Data Reconstruction R.F. Roy (US)
US-AZ7-22 -111.10 31.88 Data Reconstruction R.F. Roy (US)
US-AZ7-23 -111.10 31.88 Data Reconstruction R.F. Roy (US)
US-AZ7-24 -111.10 31.88 Data Reconstruction R.F. Roy (US)
US-AZ7-25 -111.10 31.88 Data Reconstruction R.F. Roy (US)
US-CA3-25 -122.80 39.70 Data Reconstruction J.H. Sass (US)
US-CA3-38 -119.30 35.27 Data Reconstruction J.H. Sass (US)
US-CA3-41 -118.90 37.13 Data Reconstruction A.H. Lachenbruch (US)
US-CA3-43 -119.30 37.10 Data Reconstruction A.H. Lachenbruch (US)
US-CA7-28 -120.60 38.87 Data Reconstruction R.F. Roy (US)
US-CA7-29 -121.10 38.83 Data Reconstruction R.F. Roy (US)
US-CA7-31 -120.50 38.55 Data Reconstruction R.F. Roy (US)
US-CO3-73 -108.30 40.05 Data Reconstruction J.H. Sass (US)
US-CO3-75 -108.40 39.97 Data Reconstruction J.H. Sass (US)
US-CO5-14 -105.50 38.27 Data Reconstruction Decker, Birch (US)
US-CO5-15 -105.50 38.27 Data Reconstruction Decker, Birch (US)
US-CO5-20 -105.20 39.78 Data Reconstruction Roy, Decker (US)
US-CO5-22 -106.10 39.43 Data Reconstruction Decker, Birch (US)
US-CO5-23 -107.60 37.93 Data Reconstruction Decker, Birch (US)
US-CO5-24 -107.00 39.00 Data Reconstruction Roy, Decker (US)
US-CO5-25 -108.30 39.95 Data Reconstruction R.F. Roy (US)
US-CO5-31 -105.40 38.13 Data Reconstruction Siems (US)
US-CO5-32 -105.40 38.15 Data Reconstruction Siems (US)
US-CO5-6 -105.50 39.87 Data Reconstruction Decker, Birch (US)
US-CO5-8 -106.50 38.68 Data Reconstruction Decker, Birch (US)
US-DC6-61 -77.00 39.00 Data Reconstruction W.H. Diment (US)
US-DC6-62 -77.00 39.00 Data Reconstruction W.H. Diment (US)
US-DC6-63 -77.00 39.00 Data Reconstruction W.H. Diment (US)
US-GLEN95 -101.20 48.50 Data Reconstruction W.D. Gosnold (US)
US-GSEL-02 -116.03 41.60 Data Reconstruction J.H. Sass (US)
US-GSNY-07 -117.82 38.88 Data Reconstruction J.H. Sass (US)
US-GSST-3 -118.81 38.37 Data Reconstruction J.H. Sass (US)
US-HAY955 -102.70 42.60 Data Reconstruction W.D. Gosnold (US)
US-HAYSPR -102.70 42.60 Data Reconstruction W.D. Gosnold (US)
US-IA7-33 -95.19 43.17 Data Reconstruction R.F. Roy (US)
US-KEN95 -99.80 43.80 Data Reconstruction W.D. Gosnold (US)
US-M952M -101.50 48.30 Data Reconstruction W.D. Gosnold (US)
US-ME7-34 -68.62 44.40 Data Reconstruction Birch, Roy (US)
US-ME7-35 -70.62 44.05 Data Reconstruction Birch, Roy (US)
US-MI7-40 -88.02 47.40 Data Reconstruction R.F. Roy (US)
US-MI7-41 -89.57 46.75 Data Reconstruction R.F. Roy (US)
US-MI7-42 -89.57 46.73 Data Reconstruction R.F. Roy (US)
US-MINOT -101.30 48.50 Data Reconstruction W.D. Gosnold (US)
US-MN5-34 -91.72 47.82 Data Reconstruction R.F. Roy (US)
US-MN5-35 -91.72 47.82 Data Reconstruction R.F. Roy (US)
US-MND84 -101.50 48.40 Data Reconstruction W.D. Gosnold (US)
US-MT2-14 -112.30 46.72 Data Reconstruction D.D. Blackwell (US)
US-MT2-8 -109.90 45.05 Data Reconstruction D.D. Blackwell (US)
US-MT3-83 -109.90 45.38 Data Reconstruction J.H. Sass (US)
US-MT3-84 -109.90 45.38 Data Reconstruction J.H. Sass (US)
US-NH7-72 -72.13 42.78 Data Reconstruction F. Birch (US)
US-NJ6-10 -74.60 41.08 Data Reconstruction W.H. Diment (US)
US-NJ6-8 -74.58 41.10 Data Reconstruction W.H. Diment (US)
US-NM3-160 -107.20 36.68 Data Reconstruction F. Birch (US)
US-NM5-38 -106.10 35.47 Data Reconstruction F. Birch (US)
US-NM5-40 -105.40 32.02 Data Reconstruction F. Birch (US)
US-NM5-43 -108.30 31.85 Data Reconstruction F. Birch (US)
US-NM5-47 -108.70 32.33 Data Reconstruction F. Birch (US)
US-NM5-48 -108.70 32.33 Data Reconstruction F. Birch (US)
US-NM5-52 -105.40 36.72 Data Reconstruction F. Birch (US)
US-NM5-56 -108.00 32.80 Data Reconstruction F. Birch (US)
US-NV3-120 -114.50 37.97 Data Reconstruction J.H. Sass (US)
US-NV3-130 -117.80 38.32 Data Reconstruction J.H. Sass (US)
US-NV3-131 -117.80 38.32 Data Reconstruction J.H. Sass (US)
US-NV3-134 -116.90 38.57 Data Reconstruction Munroe, Moses (US)
US-NV3-138 -118.30 39.20 Data Reconstruction J.H. Sass (US)
US-NV3-139 -118.30 39.20 Data Reconstruction J.H. Sass (US)
US-NV3-140 -118.30 39.20 Data Reconstruction J.H. Sass (US)
US-NV3-141 -118.30 39.20 Data Reconstruction J.H. Sass (US)
US-NV3-151 -116.60 40.30 Data Reconstruction J.H. Sass (US)
US-NV3-91 -116.20 37.18 Data Reconstruction J.H. Sass (US)
US-NV3-92 -117.00 40.68 Data Reconstruction J.H. Sass (US)
US-NV7-47 -115.10 35.48 Data Reconstruction R.F. Roy (US)
US-NV7-48 -115.10 35.38 Data Reconstruction R.F. Roy (US)
US-NV7-49 -117.50 38.23 Data Reconstruction R.F. Roy (US)
US-NV7-50 -117.50 38.23 Data Reconstruction R.F. Roy (US)
US-NV7-51 -117.50 38.23 Data Reconstruction R.F. Roy (US)
US-NV7-55 -117.30 38.32 Data Reconstruction R.F. Roy (US)
US-NV7-56 -117.30 38.32 Data Reconstruction R.F. Roy (US)
US-NV7-62 -117.50 38.32 Data Reconstruction R.F. Roy (US)
US-NV7-66 -114.30 39.28 Data Reconstruction R.F. Roy (US)
US-NV7-67 -114.60 39.08 Data Reconstruction R.F. Roy (US)
US-NV7-68 -114.90 39.07 Data Reconstruction R.F. Roy (US)
US-NY6-11 -75.42 44.25 Data Reconstruction Urban (US)
US-NY6-13 -75.40 44.27 Data Reconstruction Urban (US)
US-NY6-14 -75.40 44.27 Data Reconstruction Urban (US)
US-NY6-29 -74.45 42.45 Data Reconstruction Urban (US)
US-NY6-43 -76.90 42.42 Data Reconstruction Urban (US)
US-NY7-78 -73.62 43.30 Data Reconstruction F. Birch (US)
US-NY7-79 -73.90 44.58 Data Reconstruction F. Birch (US)
US-PA6-49 -75.83 40.35 Data Reconstruction Urban (US)
US-PR6-65 -66.80 18.25 Data Reconstruction W.H. Diment (US)
US-PR6-66 -67.17 18.15 Data Reconstruction W.H. Diment (US)
US-RUSH95 -102.20 42.60 Data Reconstruction W.D. Gosnold (US)
US-SC6-52 -81.67 33.28 Data Reconstruction W.H. Diment (US)
US-SC6-53 -81.67 33.28 Data Reconstruction W.H. Diment (US)
US-SC6-55 -81.67 33.28 Data Reconstruction W.H. Diment (US)
US-TN6-57 -84.32 35.92 Data Reconstruction W.H. Diment (US)
US-TX5-60 -104.80 31.45 Data Reconstruction J. Adams (US)
US-UT3-172 -109.60 39.98 Data Reconstruction J.H. Sass (US)
US-UT7-85 -112.00 39.87 Data Reconstruction R.F. Roy (US)
US-UTSRD-1 -109.67 38.61 Data Reconstruction R.N. Harris (US)
US-UTSRD-2 -109.62 38.58 Data Reconstruction R.N. Harris (US)
US-UTSRD-3 -109.85 38.71 Data Reconstruction R.N. Harris (US)
US-UTSRD-4 -109.87 38.73 Data Reconstruction R.N. Harris (US)
US-UTSRD-7 -109.48 38.69 Data Reconstruction R.N. Harris (US)
US-UTSRS-3 -109.32 38.80 Data Reconstruction R.N. Harris (US)
US-VA6-60 -77.90 36.87 Data Reconstruction W.H. Diment (US)
US-WA2-26 -118.70 48.07 Data Reconstruction D.D. Blackwell (US)
US-WA3-175 -122.80 46.53 Data Reconstruction J.H. Sass (US)
US-WA3-177 -122.80 46.53 Data Reconstruction J.H. Sass (US)
US-WA3-180 -119.20 46.35 Data Reconstruction J.H. Sass (US)
US-WALL94 -102.23 43.74 Data Reconstruction W.D. Gosnold (US)
US-WY2-27 -109.20 43.87 Data Reconstruction D.D. Blackwell (US)
US-WY3-184 -109.50 42.77 Data Reconstruction J.H. Sass (US)
US-kiw82 -69.20 45.43 Data Reconstruction E.R. Decker (US)
US-lon65 -72.50 43.25 Data Reconstruction H.N. Pollack (US)
US-luc82 -68.60 44.72 Data Reconstruction E.R. Decker (US)
US-nha64 -72.00 44.10 Data Reconstruction H.N. Pollack (US)
US-nha92 -72.00 44.10 Data Reconstruction E.R. Decker (US)
US-nos65 -72.55 43.33 Data Reconstruction H.N. Pollack (US)
US-nos92 -72.55 43.33 Data Reconstruction E.R. Decker (US)
US-sar64 -74.27 44.33 Data Reconstruction H.N. Pollack (US)
US-sar92 -74.27 44.33 Data Reconstruction E.R. Decker (US)
US-wad64 -73.47 44.23 Data Reconstruction H.N. Pollack (US)
US-wes64 -72.82 43.28 Data Reconstruction H.N. Pollack (US)

[AFRICA] [ASIA] [AUSTRALIA] [EUROPE] [S. AMERICA]


Back to Borehole Temperatures and Climate Reconstruction Homepage