South America: Borehole Data and Climate Reconstruction
BoreholeLongitudeLatitudeDataReconstructionData Contact
BR-574 -48.25 -13.50 Data Reconstruction V.M. Hamza (BR)
BR-BL-35 -36.58 -6.33 Data Reconstruction V.M. Hamza (BR)
BR-CA-03-BA -39.83 -9.47 Data Reconstruction V.M. Hamza (BR)
BR-F-32 -39.83 -9.47 Data Reconstruction V.M. Hamza (BR)
BR-F-46 -39.83 -9.47 Data Reconstruction V.M. Hamza (BR)
BR-F-51 -39.93 -9.07 Data Reconstruction V.M. Hamza (BR)
BR-F-98 -39.83 -9.47 Data Reconstruction V.M. Hamza (BR)
BR-FC-1010 -39.84 -9.47 Data Reconstruction V.M. Hamza (BR)
BR-FC-1015 -39.84 -9.47 Data Reconstruction V.M. Hamza (BR)
BR-NF-01-2 -50.32 -23.32 Data Reconstruction V.M. Hamza (BR)
BR-PC-35 -46.42 -21.92 Data Reconstruction V.M. Hamza (BR)
BR-R7-F2 -39.85 -9.68 Data Reconstruction V.M. Hamza (BR)
CU-BJ-55 -82.03 23.19 Data Reconstruction V. Cermak (CZ)
CU-C-357 -76.94 20.04 Data Reconstruction V. Cermak (CZ)
CU-CAM-1-1-E -77.89 21.53 Data Reconstruction V. Cermak (CZ)
CU-E-25 -83.94 22.57 Data Reconstruction V. Cermak (CZ)
CU-GU-45 -81.32 23.08 Data Reconstruction V. Cermak (CZ)
CU-MJ-56 -79.96 21.96 Data Reconstruction V. Cermak (CZ)
CU-P-131 -74.78 20.16 Data Reconstruction V. Cermak (CZ)
CU-VB-1 -82.09 23.18 Data Reconstruction V. Cermak (CZ)
PE-LM-18 -70.65 -17.27 Data Reconstruction H.N. Pollack (US)
PE-LOB525 -81.27 -4.45 Data Reconstruction H.N. Pollack (US)
PE-LOB527 -81.27 -4.45 Data Reconstruction H.N. Pollack (US)
PE-PEN742 -81.17 -4.28 Data Reconstruction H.N. Pollack (US)

[AFRICA] [ASIA] [EUROPE] [N. AMERICA] [AUSTRALIA]


Back to Borehole Temperatures and Climate Reconstruction Homepage